คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 175/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ที่ข้างทางรถไฟ พระราชกฤษฎีกา ร.ศ. 128 ประทุษฐร้าย ค่าเสียหาย
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

จินดา
หริศ
บัส

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android