คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 736/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน สัญญา สัญญาซื้อขายทำไม่ถูกกฎหมาย เมื่อเจ้าของละทิ้งที่ 10 ปีขาดกรรมสิทธิ (เทียบฎีกาที่ 51/65,931/68,73/70)
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
ศรี
นล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android