คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 99/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

สัญญาเช่า ค่าดอกเบี้ย ในเงินมัดจำ
 
 

ผู้พิพากษา

ศรี
นรเนติ
มโน
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android