คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 57/2466

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน,สัญญาซื้อขาย, ผิดสัญญา เมื่อไรขอให้เลิกสัญญาได้ ไม่ได้
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิจารณา
พิพาก
เทพ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android