คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 648/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินใบเหยียบย่ำ ขอใบเหยียบย่ำทับที่ซึ่งผู้อื่นได้เหยียบย่ำไว้ก่อนแล้วนั้น ผู้ได้เหยียบย่ำก่อนมีสิทธิดีกว่า
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิพาก
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android