คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 979/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญา ค่านายหน้าขายที่ดินสืบเพิ่มเติมแก้ไขสัญญาที่เปนเอกสาร ประมวลแพ่ง ม. 848 นายหน้าวิธีพิจารณาแพ่ง พะยานบุคคล สืบแก้ไขต่อเติมพะยานเอกสารที่ชัดแจ้งไม่ได้
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

นรเนติ
หริศ
วิชัย

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android