คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 624/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินชื่อในโฉนดเวลาเจ้าพนักงานออกโฉนด โจทก์จำเลยตกลงกันให้เอาที่ของจำเลยรวมไว้ในโฉนดโจทก์เพื่อให้เสียค่าธรรมเนียมน้อยดังนี้ โจทก์หามีกรรมสิทธิตามโฉนดนั้นทั้งหมดผู้เดียวไม่
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

วิชัย
พรหม
วิกรม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android