คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 214/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

กู้หนี้อายุความฟ้องร้อง ผัดใช้หนี้
 
 

ผู้พิพากษา

พิพาก
ศรี
มโน
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android