คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 162/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

ที่ดิน กู้เงินไปแล้วให้ที่นาทำต่องดอกเบี้ย,ทำโดยอนุญาต,ไถ่,
 
 

ผู้พิพากษา

เนียล
มโน
บัส
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android