คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 144/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เอเยนต์ นายน่าซื้อขายที่นา,ประโยชน์ของเอเยนต์เปนปรปักษ์ต่อประโยชน์ของนาย
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

กฤติ
พิจารณา
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android