คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 64/2467

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

ที่ดิน สัญญาขายนาเกลือ ประเพณีที่ขังน้ำสำหรับทำนาเกลือ
 
 

ผู้พิพากษา

พิจารณา
นรเนติ
หริศ
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android