คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 908/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ. ว่าด้วยฐานะวัดบาดหลวงโรมันคาทอลิก ร.ศ. 128 ข้อ 16 อัยยการฟ้องขอให้ขายทอดตลาดที่ซึ่งมิชชังไม่มีกรรมสิทธิหลักวินิจฉัย ประเด็นวิธีใต่สวน วิธีพิจารณาความแพ่ง คำสั่งศาลฎีกา
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พรหม
นรเนติ
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android