คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 875/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ละเมิด เหตุสุดวิสัย ไม่เปนข้อแก้ตัวถ้าผู้ใดนำสิ่งที่เปนอันตรายมาไว้ในที่ของตนวิธีพิจารณาแพ่งศาลสูงไม่แก้ไข ข้อเท็จจริงที่ศาลล่างวินิจฉัยมาเว้นแต่จะมีเหตุผลอันดี
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

บัส
นร
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android