คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 740/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ผัวเมียสินสมรศ หนี้สิน สัญญาค้ำประกัน ผัวไม่ต้องรับผิดในหนี้สินของเมียที่เกิดจาการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียมในเรื่องย้อนสำนวนไปศาลล่างตัดสินใหม่ พ.ร.บ. ฎีกาอุทธรณ์ ม. 8 ศาลอุทธรณ์ไม่ได้ วินิจฉัยข้อเท็จจริง
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

วิชัย
นร
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android