คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 261/2473

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินป่าสะแก ที่มีโฉนดแผนที่ละทิ้ง 10 ปี จึงจะขาดกรรมสิทธิ ป่าสะแกเปนไม้มีค่า
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

มนุ
เทพ
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android