คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 301/2471

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนเอาเงินของห้างหุ้นส่วนไปใช้ไม่จำเป็นต้องทำใบรับไว้เปนสำคัญเสมอไป น่าที่ผู้รักษาเงิน วิธี พิจารณาแพ่งน่าที่นำสืบวิธีนำสืบ
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิพากษา
นรเนติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android