คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 891/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตรัสตี ทรัพย์ของตรัสตีปะปนอยู่กับทรัพย์ของเด็ก ตั๋วพิมพ์รูปพรรณจะทำลายได้ต่อเมื่อมีการฉ้อหรือปลอม
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

ศรี
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android