คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 859/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญา ค่าปรับที่กำหนดไว้อันแน่นอน ฝ่ายที่ผิดสัญญาต้องพิศูจน์ว่าค่าปรับนั้นเกินสมควร
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

บัส
จินดา
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android