คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 714/2469

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ละเมิดรู้ว่าผู้อื่นบุกรุกที่ของตนแต่ไม่ว่ากล่าว ภายหลังจะฟ้องขอให้บังคับให้รื้อถอนไม่ได้ ศาลให้แต่ค่าเสียหายส่วนที่ดินที่รุกคงเป็นสิทธิของเจ้าของ
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

มนู
จินดา
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android