คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 751/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินเคยเปนคลองสำหรับเรือเดินไปมา ต่อมา ตันตื้น เรือเดินไม่ได้ ปัญหากฎหมาย
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พรหม
นร
มนู

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android