คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 535/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตัวการตัวแทน ตั้งโดยปากเปล่า ให้ซื้อเข้า และทำตั๋ว
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พรหม
นรเนติ
พิพาก

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android