คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 351/2470

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ยึดทรัพย์ โดยผิดหลงต้องรับผิดชอบ วิธีพิจารณาความแพ่งขายทอดตลาดบุคคลที่ 3 รับซื้อไว้โดยสุจริตได้กรรมสิทธิ์ ลาภมิควรได้อายุความนับแต่วันขาย
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

จินดา
พิพาก
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android