คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 927/2468

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดินไม่มีโฉนด ทำกรมธรรมขายฝาก,แถลงต่อศาลยกให้เป็นสิทธิ์,ขอไถ่,กรรมสิทธิ์
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

ศรี
มโน
พรหม

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android