คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 946/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
วิธีพิจารณาแพ่ง กู้ณี่ สืบว่ายังไม่ได้รับเงิน
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิจารณา
พิพาก
เทพ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android