คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 901/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ. ทนายความ ม.9 แลข้อบังคับว่าด้วยมรรยาททนายความ ข้อ 1 - 2 ทนายประพฤติผิดมรรยาท อายุความ
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

เทพ
กฤติ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android