คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 888/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ,โฉนดยกให้ วิธีพิจารณาอำนาจฟ้อง ฟ้องแล้วฟ้องอีก
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

ศรี
นรเนติ
มโน

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android