คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 867/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ.แก้ไข ลักษณมรฎก ศก 121 ม. 2 ข้อ 3
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิพาก
พิจารณา
เทพ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android