คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 849/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มรฎก , อายุความ วิธีพิจารณาความแพ่ง ม.31 , ตัดฟ้อง, น่าที่นำสืบ
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิจารณา
พิพาก
เทพ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android