คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 846/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
เบลเมนท์ ฝาก ,ยืม วิธีพิจารณา (ลักษณตัดสิน)ลักษณพยาน สืบความทุจริตของตนเปลี่ยนแปลงเอกสาร,(ลักษณตัดสิน)
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

นรเนติ
บัส
เนียล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android