คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 712/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความอาญามีโทษหลวง ร.ศ. 115 ม.38,36 อำนาจศาลอุทธรณ ฎีกาอุทธรณ
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิจารณา
กฤติกา
นรเนติ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android