คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 683/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
พ.ร.บ. วิธีพิจารณาความอาญามีโทษหลวง ร.ศ. 115 ม.38 ฎีกาอุทธรณ์ น่าที่ศาลเดิม
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

เนียล
กฤติ
ม. บัสซาด

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android