คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 662/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ล้มละลาย คำสั่งให้พ้นคดี อายุความ พระราชบัญญัติล้มละลาย ร.ศ.127
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

หริศ
พิจารณา
เทพ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android