คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 640/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
หุ้นส่วน เลิกหุ้น,ทรัพย์ที่ให้หุ้นส่วนยืม,หุ้นส่วนขาดทุน ความรับผิดชอบ
(ม.45,20,36,แล 50)
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พิจารณาเทพ
หริศ

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android