คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1011/2465

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

ประทุษฐร้ายส่วนแพ่ง ความรับผิดชอบของมารดาแทนบุตร์ แกล้งฟ้อง วิธีพิจารณา ตัดสิน
 
 

ผู้พิพากษา

จินดา
หริศ
เนียล
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android