คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 568/2464

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ลำคูกลานซึ่งถือเปนเขตร์ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะโอบเอื้อมข้ามลำคูว่าเปนของตนไม่ได้
 
 
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android