คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 69/2464

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
โต๊ะอิหม่ามอำนาจฟ้อง ฎีกาอุทธรณ์นำสืบ
โต๊ะอิหม่าม หะยีอุสมาน ( อังกฤษ ) จ.
หะยียูซุบ ( อังกฤษ ) จ.ล.
 
 
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android