คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 838/2464

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ที่ดิน ขายที่ดินที่ถูกยึด สิทธิเจ้าณี่ของผู้แพ้คดีและผู้ซื้อทรัพย์ ที่ดินมือเปล่า, ซื้อขาย
 
 
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android