คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 766/2464

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
สัญญาซื้อขายการกำหนดราคาของและค่าเสียหายในเมื่อการผิดสัญญาทำให้ฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายเปนพิเศษ
 
 
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android