คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 165/2463

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้กรรมการตรวจฎีกาโจทย์ อุทธรณคำพิพากษาศาลอุทธรณข้าหลวงพิเศษ
 
 

ผู้พิพากษา

พระยาศรีสังกร
พระยานรเนติบัญชากิจ
พระยาพิพากษาสัตยาธิปตัย
 
 

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android