คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 202/2463

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 00:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กรรมการตรวจฎีกาโจทย์ อุทธรณคำพิพากษาศาล อุทธรณข้าหลวงพิเศษ
 
 
 
 

ผู้พิพากษา

พระยาเทพวิทุร
พระยาเกษมศุขการี
พระยานครไภยพิเฉท

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android