คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 882/2530

 แหล่งที่มา: สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
รายงานประจำวันมีข้อความว่า โจทก์ทั้งสามพร้อมด้วยจำเลยไปแจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2526 ส. ได้นำเงินจำนวน80,616 บาท มาไว้กับจำเลยเพื่อที่ให้มาจ่ายแก่โจทก์ที่ 1 จำนวน59,866 บาท โจทก์ที่ 2 จำนวน 11,215 บาท และโจทก์ที่ 3 จำนวน9,535 บาท จำเลยได้เก็บรักษาไว้แล้ว และได้พากันมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความไว้เป็นหลักฐานว่าในวันที่ 28 มีนาคม2526 จำเลยจะจัดการเคลีย เงินทั้งหมดให้แก่โจทก์ เอกสารดังกล่าวไม่มีข้อความในทำนองตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีขึ้นภายหลัง ทั้งไม่ปรากฏมูลหนี้ใด ๆ ที่จำเลยจะต้องรับผิดต่อโจทก์ จึงไม่เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ การที่จำเลยรับฝากเงินจาก ส. เพื่อนำไปชำระให้แก่โจทก์ทั้งสามเป็นการรับไว้ในฐานะตัวแทนของ ส. เพื่อไปชำระให้โจทก์จำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์และไม่ได้เป็นลูกหนี้โจทก์ โจทก์เป็นเจ้าหนี้ต่อตัวการอย่างไรคงเป็นเจ้าหนี้อยู่เช่นเดิม จำเลยไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยเป็นส่วนตัว.
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 797
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 820
  • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 850
  • ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55

ผู้พิพากษา

ส่อง สุขะปุณณพันธ์
เสนอ ศรนิยม
ยรรยง อิทธิพงษ์

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android