คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 29/2531

 แหล่งที่มา: สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 

เครื่องรับโทรทัศน์ซึ่งใช้ในการถ่ายทอดรายการมวยที่จำเลยที่ 1 จัดให้จำเลยคนอื่นเล่นการพนันนั้น มิใช่อุปกรณ์ที่มีสภาพหรือลักษณะที่ใช้ในการเล่นการพนัน ดังนั้น การที่มีผู้ตกลงใช้รายการใดรายการหนึ่งในการเผยแพร่ภาพทางเครื่องรับโทรทัศน์มาใช้เสี่ยงทายหรือเป็นเงื่อนไขในการเล่นการพนัน จึงไม่ทำให้เครื่องรับโทรทัศน์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเล่นการพนันไปด้วย.(ที่มา-ส่งเสริม)
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33
  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 33

ผู้พิพากษา

อากาศ บำรุงชีพ
เสรี แสงศิลป์
สุทิน นนทแก้ว

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android