คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 562/2529

 แหล่งที่มา: กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 เผยแพร่เมื่อ: 1 ม.ค. 2513 07:00:00

คำพิพากษาย่อสั้น

 
ตู้ทีวีเกมของกลางมีจอภาพใช้ไฟฟ้าในการเล่น ผู้เล่นบางตู้ใช้เครื่องยิงให้ถูกเป้า หากยิงถูกเป้าเครื่องหมายคะแนนจะขึ้นไป บางตู้ผู้เล่นต้องบังคับพวงมาลัยให้แล่นไปตามถนนโดยไม่ให้ชนเครื่องกีดขวาง เครื่องจะบอกคะแนนไปเรื่อย ๆ จนจบเกม ถือได้ว่าตู้ทีวีเกมของกลางเป็นเครื่องเล่นซึ่งใช้ไฟฟ้าโดยมีการนับแต้ม เข้าลักษณะเครื่องเล่นซึ่งต้องห้ามมิให้เข้าเล่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานตามบัญชี ข. อันดับที่ 28 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 จำเลยเป็นผู้ควบคุมการเล่นตู้ทีวีเกมและรับแลกเงินจากผู้เล่นที่ใช้หยอดในตู้ทีวีเกมของกลางก่อนลงมือเล่น ถือได้ว่าจำเลยเป็นผู้จัดให้มีการเล่นเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน เมื่อจำเลยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจำเลยย่อมมีความผิด โดยผู้เล่นไม่ต้องเล่นพนันเอาทรัพย์สินกันแต่อย่างใด
 
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478

ผู้พิพากษา

ดำริ ศุภพิโรจน์
อำนวย อินทุภูติ
สมศักดิ์ เกิดลาภผล

แอปพลิเคชั่นค้นหาคำพิพากษาศาลฎีกา

ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for iOS ค้นหาฎีกา (Easy Deka) for Android